Què és ACM?

L’ACM és la principal veu del municipalisme català amb més d’un miler d’associats.

  • Defensem i representem els interessos del món local davant d’altres administracions supramunicipals.
  • Assessorem i donem suport als ens locals.
  • Analitzem i reflexionem acuradament sobre tot el que afecta al món local.
  • Editem publicacions relacionades amb temàtiques que afecten al món local.
  • Som pioners en la formació d’electes i oferim un ampli ventall de recursos per a tots els treballadors públics dels ens locals.
  • Comprem de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives dels ens locals.

Per tant, oferim als electes i tècnics del món local les eines per a desenvolupar millor la seva tasca del dia a dia.

Referent territorial

Conèixer de primera mà les necessitats dels municipis catalans és un dels principals objectius de l'ACM, que explora contínuament les diferents vies de col·laboració amb el món local. 

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques va néixer amb una màxima: un municipi, un vot. L'objectiu és que tots els municipis són igualts dintre l'entitat, però tenint en compte que el territori té moltes i diferents realitats i necessitats. Amb aquesta visió, periòdicament visiem els municipis catalans oferint els serveis de l'entitat, però també per copsar de primerà mà les inquietuds i reptes que té el municipalisme català.