IniciActualitat › Assistim a la constitució i posada en marxa...

Assistim a la constitució i posada en marxa el Consell Català de Municipis Rurals

30 novembre de 2022

La secretària general de l'ACM, Joana Ortega, va assistir el passat 29 de novembre a la constitució del Consell Català de Municipis Rurals, un òrgan d’assessorament de l’Executiu en matèria de règim local i de participació i proposta en els àmbits que afectin els municipis rurals amb poblacions inferiors a 2.000 habitants, que va posar en marxa el Govern de la Generalitat. Formen part d'aquest Consell consultiu 25 persones, entre elles 22 alcaldesses i alcaldes d’arreu del país, més tres representants de la Generalitat. 

El Consell Català de Municipis Rurals substituirà l’actual Consell Català de Petits Municipis, creat l'any 2003, per tal d’adaptar-lo a la legislació vigent. Les principals modificacions que s'introdueixen en aquest nou Decret fan referència a la seva composició, que ha de garantir una representació proporcional i equilibrada dels diversos territoris, la paritat de gènere i el manteniment de la proporcionalitat de la representació política resultant de les eleccions municipals.

El nou òrgan forma part d’una estratègia més àmplia pel que fa a les polítiques del Govern en aquest àmbit que també engloba l’Estatut dels municipis rurals, que serà un nou marc normatiu i específic per aquests municipis, per adequar-lo a les seves peculiaritats i donar resposta a les demandes dels municipis rurals. I també la llei de governs locals de Catalunya que té com a objectiu adaptar la regulació del món local a la realitat municipal actual. El Govern, a més, ha desplegat l’Agenda Rural liderada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i en la qual l'ACM va participar com a membre de la comissió redactora. 

A l'acte de constitució també hi va assistir l'alcalde de Fonollosa i president del Fòrum de Joves Electes de l'ACM, Eloi Hernández.