IniciActualitat › Oberta la convocatòria dels ajuts per fomen...

Oberta la convocatòria dels ajuts per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya a través de la rehabilitació d’edificacions residencials buides

19 octubre de 2022

El passat 18 d'octubre, es va obrir el termini per sol·licitar ajuts per rehabilitar edificacions residencials buides ubicades en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. L'objectiu d'aquestes subvencions és fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per atraure i fixar-hi població mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori. Així, es dona resposta a la demanda d'habitatge assequible als nuclis de població més petits i es contribueix a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya. Els ajuts es poden sol·licitar fins al pròxim 2 de desembre. 

Poden sol·licitar aquests ajuts els propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d'edificacions residencials buides, públics o privats, situats en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:

  1. Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants.
  2. Que els municipis, sempre que tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d'Aran.

En la nota de premsa de la Generalitat s’adjunta un Excel amb el llistat complet de municipis..

Són actuacions subvencionables d’aquests ajuts les següents:

  1. Les actuacions de rehabilitació en edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, que compleixin els requisits de l'article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, per destinar-les a habitatge principal, entès com aquell que consta com a domicili en el padró municipal.
  2. Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d'execució, de rehabilitació de l'edifici.
  3. Les actuacions que contemplin la millora de l'eficiència energètica de l'edificació residencial, com són la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'edificació residencial, com són la rehabilitació de l'estructura horitzontal o vertical -sigui amb obres de reforç o de substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones.
  4. En general, totes aquelles obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat.

Quant a l'import màxim de la subvenció:

  • Serà del 90% del cost total de l'obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat pública.
  • Serà del 60% del cost total de l'obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat privada.

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 5.000.000 d'euros.

Els ajuts es poden sol·licitar a través del següent ENLLAÇ. 

Nota de premsa penjada al web de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ. 

Nota sobre la Resolució de convocatòria elaborada pels Serveis Jurídics de l’ACM. ENLLAÇ.