IniciActualitat › Posem a disposició dels ens locals formacio...

Posem a disposició dels ens locals formacions específiques per conduir l’acreditació dels nivells de llengua catalana necessaris i requerits en els processos d’estabilització del personal temporal

27 octubre de 2022
  • Lluís Soler: “Volem prestar totes les eines, suport i assessorament per reduir la temporalitat a les administracions locals, amb el diàleg i consens social, i garantir els màxims nivells d’eficiència i rigor en el servei públic”

  • L’ACM valora molt positivament l’acord de criteris generals per als processos d'estabilització dels ens locals sense representació legal dels empleats públics, assolit amb la FMC, UGT i CCOO.

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha celebrat avui la un nou Debat Municipalista centrat en ‘Els processos d’estabilització de personal a l’administració local’. La sessió, que s’ha emès en directe per les xarxes socials de l’ACM, ha comptat amb més de 200 inscrits que han pogut seguir el Debat a distància.

L’objectiu d’aquest Debat Municipalista era analitzar com els ajuntaments poden aprofitar l’oportunitat que ofereix l’entrada en vigor de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. En aquest sentit, s’ha aprofitat l’ocasió per donar a conèixer l’Acord de criteris generals a aplicar als processos d’estabilització per als ens locals catalans que no disposen de representació legal dels seus empleats públics, que han signat recentment l’ACM, l’FMC i els sindicats Comissions Obreres i UGT. 

El president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “són al voltant d’uns 100.000 servidors públics els que estan en règim de temporalitat a les administracions locals del nostre país i és necessari reduir a un 8% màxim la temporalitat”. I ha afegit que “hi ha molt inquietud en els ens locals perquè cal, en poc temps de marge, poder aprovar les bases de convocatòria. La jornada d’avui vol donar llum a les qüestions que a les administracions locals ens preocupen”.

També s’ha referit a l’acord entre les entitats municipalistes i els sindicats com a “full de ruta per a les administracions que no disposen de representació dels treballadors, per a la seva pròpia negociació”. I ha avançat que l’àrea de Formació de l‘ACM oferirà al mes de desembre diferents cursos online que, amb la seva superació i examen, puguin conduir a l’acreditació dels nivells de llengua catalana necessaris i requerits en els processos d’estabilització del personal temporal. L'oferta de cursos de l'ACM s'orientarà prioritàriament als col·lectius d'empleats d'Agrupacions Professionals que depenent del lloc de treball, hauran d'acreditar uns nivells de coneixement de català bàsic, elemental o intermedi (A2,B1i B2).

El cap dels Serveis Jurídics de l’ACM, Albert Guilera, ha explicat que aquest acord, consensuat entre les entitats municipalistes i els principals sindicats, “permet que els ens locals que s’hi adhereixin disposin d’uns criteris prèviament negociats per elaborar les bases dels seus propis processos selectius, sense necessitat d’ulteriors negociacions, als efectes que puguin publicar les corresponents convocatòries abans de la data límit de 31 de desembre de 2022”.

En els darrers anys l’administració local s’ha anat nodrint de personal interí i laboral temporal davant les restriccions de contractació de personal i per, al mateix temps, poder fer front a les noves necessitats de prestació de serveis a la ciutadania. Ara el procés extraordinari obert arran de la Llei 20/2021 ofereix una oportunitat als ajuntaments per estabilitzar el personal temporal que s’hi ha anat incorporant i reduir al mínim la temporalitat. 

Al Debat Municipalista també s’ha exposat l’experiència del Consell Comarca de la Selva, a través del testimoni del seu gerent, Martí Pujals, que ha destacat que “tenim un degoteig administratiu amb moltes ambigüitats. S'hauria d'haver fet un procés més net i definit. Hi ha hagut molta incertesa". Al mateix temps, ha exposat la seva visió i com s’està realitzant aquest procés d’estabilització de plantilles als municipis de Navarra la secretària general de la Federació Navarra de municipis, Berta Manrique, que ha dit que "a la convocatòria no s'hi pot presentar personal fixe de la mateixa administració convocant perquè no es converteixi en un procés de mobilitat vertical o horitzontal".

La Diputació de Barcelona també ofereix diversos mecanismes i instruments per donar suport als municipis en aquest procés per consolidar plantilles i reduir la temporalitat. Leonor Alonso, tècnic assessora de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, ha exposat el procediment pel qual els ajuntaments de la demarcació de Barcelona poden encarregar la gestió dels processos selectius a l’ens provincial.

L’entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública és la normativa base a partir de la qual s’ha engegat el procés d’estabilització de places. L’objectiu és reduir la taxa de temporalitat a un màxim del 8% de les places de l’administració pública. Es calcula que a Catalunya un 28,2% del total de treballadors de les administracions locals era personal temporal el 2021, un 5% més en comparació al 2016.