IniciFormació › Consells comarcals al dia - Programa acceler...

Consells comarcals al dia - Programa accelerador d’innovació i gestió estratègica per als consells comarcals

Data curs
12 gener de 2024 a 01 març de 2024

Consells comarcals al dia és un seminari de formació amb voluntat d’actualització i d’inspiració per a l’adopció de polítiques públiques territorials. El seminari pretén dotar als consells comarcals de tot el territori dels mecanismes necessaris perquè puguin exercir llurs competències d’una manera àgil, eficaç i participativa en un context d’adaptació permanent a les demandes de la societat actual. El programa accelerador d’innovació i gestió estratègica pretén capacitar les diferents àrees de gestió dels consells comarcals i desenvolupar les competències transversals imprescindibles que tot professional amb responsabilitat i gestió directiva ha de dominar.

Programa

1. Introducció a la innovació pública. Marc de referència i reptes de futur - 12 de gener (de 9.30 a 12.30 h. - Online)

 • Introducció a la innovació.
 • Innovació i administració pública: creació de valor públic.
 • Palanques i barreres de la innovació
 • Els reptes de futur de l’administració pública.

Formadors: Sr. Alfons Cornella i Sra. Marta Subirana.

 

2. Lidera el procés d’innovació - 19 de gener (de 9.30 a 12.30 h. - Online)

 • Mapeig àrees oportunitat, estratègia i reptes organitzacionals
 • Explorar i explotar. Organitzacions ambidextres
 • Gestió portafoli de serveis
 • Cas pràctic: Storytelling i administracions públiques

Formadors: Sr. Eduard Barcons i Sr. Guillem Carol

 

3. Implementa i gestiona la innovació

3.1. La innovació perifèrica a les àrees de l’entitat. Dades i tecnologia - 26 de gener (de 9.30 a 12.30 h. - Online)

 • Tipus d’innovació
 • Cas pràctic: Tecnologia de dades i serveis públics
 • Governança basada en dades i evidència

Formadors: Sr. Josep Budí, Sr. Genís Roca i Sra. Marta Subirana

 

3.2. Organització - 2 de febrer (de 9.30 a 12.30 h. - Online)

 • Nova governança de les organitzacions. Cultura innovadora.
 • Gestió de les transicions
 • Projectes transversals
 • Els responsables d’innovació. Habilitats i competències

Formadors: Sr. Eduard Barcons i Sra. Marta Subirana.

 

3.3. Contractació - 9 de febrer (de 9.30 a 12.30 h. - Online)

 • La llei de contractes, com a palanca per impulsar la innovació.
 • Cas pràctic: Mecanismes de contractació innovadora.

Formadors: Sra. Aurora Corral i Sr. Jofre Clofent.

 

3.4. Contractació i finances - 16 de febrer (de 9.30 a 12.30 h. - Online)

 • Cas pràctic. Mecanismes de contractació. Ajuntament de Madrid
 • Paradigma de les finances sostenibles (ESG)

Formadors: Sra. Begoña Fernández i Sr. Eduard Barcons

 

3.5. Avaluació - 23 de febrer (de 9.30 a 12.30 h. - Online)

 • Avaluació i món públic.
 • Avaluació i estratègia: quines dades necessitem avaluar
 • Avaluació i rendiment. Plans individualitzats de rendiment
 • Mètriques i eines de gestió

Formadors: Sra. Elena Costas i Sra. Marta Subirana

 

4. De la teoria a l’acció - 1 de març (de 10.00 a 14.00 h. - Sessió pràctica presencial obligatòria).

‘Com implementar nous instruments de gestió’. De cara a facilitar el seguiment i l’aprofitament de la sessió final, es requerirà haver fet lectures i lliurament de tasques prèvies

 • Creació d’eines de gestió estatègica
 • Com creem un quadre de comandament integral?
 • Com creem els nostres KPI ?
 • Com vinculem pressupost i estratègia?

Formadors: Sr. Eduard Barcons i Sra. Marta Subirana

Destinataris

Personal amb responsabilitat directiva i de gestió: directius dels consells comarcals, equips de gerència i responsables de gestió d’àrees i de gestió interna; secretaris i interventors.

DADES D'INTERÉS

Places Limitades.

Dates: 12, 19 i 26 de gener, 2, 9, 16 i 23 de febrer, i 1 de març.

1 sessió presencial obligatòria: 1 de març, a la seu de l’ACM de  10.00 a 14.00 h. Serà una sessió pràctica de “Com implementar nous instruments de gestió”. De cara a facilitar-ne el seguiment i l'aprofitament de la sessió final, es requerirà haver fet lectures i lliurament de tasques.

Horari: de 9.30 a 12.30 h. (sessions online) i de 10.00 a 14.00 h. (sessions presencials).

Durada: 25 hores.

Lloc de realització: Format semipresencial. 8 sessions online i 1 sessió presencial a la seu de l’ACM (Carrer València, 231, 08007, Barcelona)

Direcció i Coordinació: 

 • • Sra. Marta Subirana, Outliers.
 • • Sr. Francesc Iglesies, Sra. Mar Forcada i Sr. Josep Catot, ACM.
INSCRIPCIÓ