Inici › Nota informativa de la Direcció General d...

Nota informativa de la Direcció General d’Administració Local sobre la convocatòria i les bases del concurs ordinari de 2024 per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional