IniciJurídic › Oficina d’hisendes locals

Oficina d’hisendes locals

Nou servei de suport i anàlisi especialitzat en la matèria d’hisendes locals que podran utilitzar tant càrrecs tècnics com per càrrecs electes. Aquest servei que neix amb la voluntat de ser un punt de referència en aquesta matèria i pretén contribuir, detectar, informar i fer el seguiment de l’actualitat, aconseguint així  que les entitats locals de Catalunya puguin estar al corrent de totes les novetats jurídiques, econòmiques, comptables, etc. que sorgeixin i siguin d’especial interès per al món local. 

Apartats