IniciTransparència › Canal Ètic intern

Canal Ètic intern

Canal ètic intern - Bústia ètica de l'ACM

(clica per accedir a la Bústia)

Poden presentar comunicacions al canal d’alertes les persones físiques que hagin obtingut informació en un context laboral o professional vinculat amb l’ACM, incloent-hi, en tot cas:

a) Els membres del Comitè Executiu i els directius de l’ACM.

b) El personal al servei de l’ACM.

c) Contractistes, subcontractistes i proveïdors, i qualsevol persona que treballi o hagi treballat per a, o sota la seva supervisió.

d) La resta de persones previstes en la normativa d’aplicació.

La presentació de comunicacions a través del canal d’alertes no comporta necessàriament l’inici d’un procediment i tampoc no té l’efecte de presentació al Registre de l’ACM. L’informant no gaudeix dels drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

  • Acord de regulació del sistema intern d'informació de l'ACM: DOCUMENT